Barcelona

 

Barcelona és una ciutat d'eixos comercials


Barcelona és una ciutat d'eixos comercials. L'eix comercial turístic per excel·lència és el Barcelona Shopping Line, on hi ha botigues internacionals d'alta qualitat; botigues sorprenents i modernes, amb les últimes tendències; botigues amb els preus més joves... 
El model de ciutat compacta ha potenciat el desenvolupament dels altres eixos comercials, ubicats en els diferents barris i nascuts a l'entorn dels Mercats municipals, que avui identifiquen la ciutat i la diferencien d'altres models comercials i d'altres Ciutats.