Equip d'Administracions Savé

Equip
Àlex Savé

CEO / AFC
WhatsApp:639 394 253

Jordi Savé

Gestió / OH

Estrella Soler

Gestió / OH

Raquel Núñez

Comptabilitat

José María Langelaan

Advocat

Carolina Savé

Atenció al Client